Bij 8 én 11 weken zwangerschap krijgen jullie een echo en de intake. Vragen over jullie gezondheid, de gezondheid van familieleden, eerdere zwangerschappen, wat er geregeld moet worden en dergelijke worden dan besproken. Jullie krijgen een zorgpad mee, waarop staat wanneer welke informatie aan jullie verteld wordt. De controles vinden daarna om de 3-4 weken plaats. De controles kunnen individueel plaatsvinden of in groepsverband, het zogeheten ‘Centering Pregnancy’. Hoe verder de zwangerschap vordert, des te vaker de controles zullen plaatsvinden. In de zwangerschap is het ook mogelijk om thuiscontroles aan te vragen buiten de echo’s om.  Wij meten elke controle de bloeddruk, controleren de groei van de baby en luisteren naar het hartje. Om jullie welkom te heten krijgen jullie na de intake een cadeau, wat bestaat uit een gevulde koffer van Woezel en Pip. Vanaf 2018 zullen alle cliënten ook Dex de Hond in het kraambed cadeau krijgen. Eventuele kinderen zijn natuurlijk altijd welkom om mee te helpen bij de controles van moeder en baby.

Het Wonder_040