Daarmee bent u allen beter af in de Geboortezorg.

De zes Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) met het beste zorgaanbod in ons land hebben een voorkeurscontract gekregen van Zilveren Kruis. Zij hebben laten zien goed met elkaar samen te werken in de keten en kwalitatief goede geboortezorg te leveren. Door zorgverleners te selecteren die gegarandeerd goede zorg leveren, helpt Zilveren Kruis verzekerden om een keuze te maken voor de best passende zorg. Daartoe behoort ook het VSV WKZ Geboortezorg op één lijn (Utrecht), naast VSV’s in Deventer, Amsterdam, Harderwijk, Beverwijk en Rotterdam.

In het contract staan afspraken over uitkomsten van zorg, hoe deze steeds verder te verbeteren en over toekomstige ambities (samenwerken in 1 dossier, waardoor geen overdracht en cliënt kan meekijken in het dossier, ehealth mogelijkheden, eenduidige voorlichting, goede pijnstillingsmogelijkheden 24/7). Het gaat resulteren in verminderen van het aantal keizersneden, een gezamenlijke intake voor alle zwangeren – samen weten we meer – en een grotere cliënt tevredenheid. De geselecteerde VSV’s hebben meetbaar en zichtbaar gemaakt dat de geboortezorg die ze leveren kwalitatief goed, klantgericht, veilig én doelmatig is. Daarmee behoren we tot de koplopers van Nederland.

In het VSV Geboortezorg op één lijn staan ze voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg van zwangerschapswens, tot en met de geboorte en de zorg in het jonge gezin, naar uw eigen wens in een goed aansluitend continuüm te bieden.

‘Samenwerken aan de start van een zo gezond en lang mogelijk leven’ is hun motto.

Het VSV bestaat uit de verloskundigenpraktijken Rondom Zeist, Het Wonder in Houten, Gezondheidscentrum Maarssenbroek, het UVC op 9 locaties en het WKZ Geboortecentrum, en tenslotte het Kraamzorg Samenwerkingsverband Utrecht, met daarin vele kraamzorg aanbieders. Zij kunnen samen alle zorg bieden van de thuisverloskunde tot de complexe universitaire centrum zorg bij specifieke gezondheidsproblemen en complicaties (zoals extreme vroeggeboorte). Bij al deze partners zult u zich veilig thuis voelen, daar staan ze voor. Een keuze voor een van de praktijken in dit VSV is dan ook dé verstandige en een aantrekkelijke keuze voor u zelf en uw gezin.